Jouw privacy
Om een mooi eindproduct te kunnen realiseren en om mijn werk te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat ik een klantendossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen en ideeën met betrekking tot je huidige website (situatie) en de gewenste situatie. De inloggegevens m.b.t. bijvoorbeeld je website en databasegegevens worden versleuteld opgeslagen. Dit zijn gegevens die noodzakelijk zijn om je website te kunnen verhuizen en te kunnen bouwen. 

Jouw privacy vind ik belangrijk. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens en je bedrijfsgegevens.
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?
Een klein deel van je gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een offerte en factuur kan opstellen. De klantgegevens in mijn administratie blijven 7 jaar bewaard, volgens de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst. Mijn boekhouder is de enige die, naast mij, inzage heeft in deze formulieren. Mappen bewaar ik achter slot en grendel en zijn voor derden niet toegankelijk. De gegevens die ik deel met derden, zijn uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor mijn werkzaamheden. 

Domeinaanvraag
Een domeinnaam is de url en de naam van je website. Zodra je een naam hebt bedacht en deze vrij is, vraag ik hem voor je aan. Hierbij wordt alleen de domeinnaam uitgewisseld met de externe partij.

Domeinverhuizing (verhuizing van je website naar onze hostingomgeving)
Hierbij ben je zelf degene die bij je huidige hostingpartij een verhuiscode opvraagt. Vervolgens ontvang ik van jou per mail de verhuiscode. Deze gegevens worden gebruikt voor de verhuizing van de domeinnaam. Ook is er een back-up nodig van je huidige website. Na je expliciete toestemming, vraag ik deze gegevens op bij je huidige hostingpartij. Je domeinnaam is eventueel de enige info die ik zou uitwisselen met je vorige hostingpartij.

Externe hostingpartij (Ik ontwerp je website, maar hij wordt elders gehost)
In deze situatie heb ik van jou de inloggegevens voor FTP, klantportaal en database nodig. Deze kun je opvragen bij je hostingpartij. Deze partij zal de gegevens aan jou verstrekken, welke je doormailt naar mij.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

Je persoonsgegevens; zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer worden door Margriet Ontwerp & Advies verwerkt om telefonisch of per e-mail contact met je op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld als er een wijziging in de afspraak plaatsvindt of om een vraag van je te kunnen beantwoorden als je daar om verzoekt.

Cookiebeleid
Op de website worden cookies en scripts gebruikt om je gebruik van onze website anoniem te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je pc wordt opgeslagen. Dit bestand houdt gegevens bij van de bezochte pagina’s en bevat een aantal gegevens over het bezoek. Deze cookies worden lokaal opgeslagen op je eigen pc en bevatten alleen geanonimiseerde informatie. De type cookies die gebruikt worden zijn:

Functionele cookies: Om onze website goed te laten functioneren.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om het gebruik van onze website te verbeteren.
Sociale cookies: Voor interactie met de verschillende sociale media platformen. 

Inschrijving nieuwsbrief
Wanneer je je via de website inschrijft voor de nieuwsbrief, worden je voornaam en e-mailadres gevraagd. Je ontvangt maximaal 2x per maand van mij een nieuwsbrief. Hierin lees je informatie en praktische tips voor je marketing en website en de ontwikkelingen bij Margriet Ontwerp & Advies.

Je inschrijfgegevens voor de nieuwsbrief blijven bewaard tot het moment waarop je jezelf uitschrijft. Bij iedere mailing van de nieuwsbrief wordt de gelegenheid geboden om uit te schrijven. 

Inschrijving voor een (online) cursus
Wanneer je je inschrijft voor een (online) cursus bij Margriet Ontwerp & Aldvies, worden je emailadres, NAlW-gegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats) en, indien van toepassing, je zakelijke contactgegevens vastgelegd. Deze gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van informatie over de betreffende cursus waarvoor je je hebt ingeschreven. Ook worden deze gegevens gebruikt voor de facturatie. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens voor de inschrijving niet langer dan een jaar bewaard.

Gegevens verstrekken
Zowel bij een informatief gesprek, het inschrijven voor de nieuwsbrief en het inschrijven voor cursussen gaan wij vertrouwelijk om met je gegevens. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, aangevuld met de wettelijke bewaarplicht.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Margriet Ontwerp & Advies. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Margriet Ontwerp & Advies.

Disclaimer
De vertoonde informatie op deze website is door Margriet Ontwerp & Advies met grote zorg samengesteld. Margriet Ontwerp & Advies wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website, voor het eventueel niet goed functioneren van de website, voor mogelijke virussen en voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar margriet@margriet.nuMargriet Ontwerp & Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Margriet Ontwerp & Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Margriet Ontwerp & Advies via margriet@margriet.nu. De website www.margriet.nu is een website van Margriet Ontwerp & Advies.

Margriet Ontwerp & Advies is als volgt te bereiken:

Eigenaresse:
Postadres en vestigingsadres:
Telefoon:
Margriet van der Meijden
Veenmos 137
8265 HV Kampen
085-104 6060
E-mailadres:

margriet@margriet.nu

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67591329